POČETNA O NAMA USLUGE DOKUMENTA KONTAKT [EN] ENGLISH

DOBRODOŠLI

InovaLab funkcioniše kao zasebna celina u okviru Inovacionog centra Hemijskog fakulteta, Beograd. Proistekla je iz niza naučno istraživačkih delatnosti u oblasti razvoja analitičkih i statističkih postupaka za proveru autentičnosti botaničkog i geografskog porekla pre svega proizvoda od meda, potom raznih pčelinjih proizvoda i vina, ali i ostalih prehrambenih proizvoda. Kroz tesnu saradnju sa privrednicima, pre svega proizvođačima meda, Savezom pčelarskih zadruga Srbije (SPOS) i drugim malim i srednjim preduzetnicima InovaLab je formirana kako bi odgovorila njihovim potrebama i zahtevima.

InovaLab predstavlja modernu laboratoriju koja okuplja visokostručni kadar i opremu savremene tehnologije. InovaLab se pre svega oslanja na ogromno iskustvo u naučno-istraživačkom i inovativnom radu u oblasti analitičke hemije, uključujući i analitiku hrane, odlično poznavanje raznovrsnih analitičkih i statističkih metoda, dostupnost najnovije naučne i stručne literature, kao i značajnu međunarodnu saradnju sa ekspertima iz oblasti analize hrane. Pratimo trendove i neprekidno se usavršavamo, kako biste i Vi zajedno sa nama išli u korak sa najnovijim zahtevima standarda i potrebama tržišta.

InovaLab usko sarađuje sa mnogim visokoobrazovnim i naučnim institucijama, među kojima su pre svega Veterinarski i Poljoprivredni fakultet, ali i sa mnogim institutima i laboratorijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu, pre svega sa Centrom za ispitivanje namirnica, Beograd, i Intertek - odeljenje za analizu meda, Austrija.

Naš tim čine visoko kompetentni hemičari najviših akademskih i stručnih obrazovanja i zvanja, zaposleni kao nastavnici Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i saradnici Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu, koji imaju dugogodišnje iskustvo u analitičkoj praksi, istraživačkoj i inovativnoj delatnosti.

[Med] [Grozdje i vino]

Usluge koje nudimo:

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, naš stručni tim vam je na raspolaganju.

Dobrodošli!

© 2018. Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o.