POČETNA O NAMA USLUGE DOKUMENTA ZA KORISNIKE KONTAKT [EN] ENGLISH

DOBRODOŠLI

InovaLab - Laboratorija za ispitivanje autentičnosti hrane funkcioniše kao zasebna celina u okviru Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu. Proistekla je iz naučnoistraživačkih i inovacionih projekata u oblasti razvoja analitičkih i statističkih postupaka za proveru autentičnosti, botaničkog i geografskog porekla pre svega meda i drugih pčelinjih proizvoda, vina, ali i drugih prehrambenih proizvoda.

InovaLab je moderna analitička laboratorija koja okuplja visokostručni kadar i opremu savremene tehnologije. InovaLab se pre svega oslanja na ogromno iskustvo u naučnoistraživačkom i inovativnom radu u oblasti analitičke hemije i hemije hrane, odlično poznavanje raznovrsnih analitičkih i statističkih metoda, dostupnost najnovije naučne i stručne literature, kao i značajnu međunarodnu saradnju sa ekspertima iz oblasti analize hrane.

InovaLab uspešno sarađuje sa mnogim visokoobrazovnim i naučnim institucijama, laboratorijama i drugim privrednim organizacijama iz zemlje i okruženja među kojima se izdvajaju Poljoprivredni i Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za ispitivanje namirnica, Beograd, Savez pčelarskih organizacija Srbije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku.

Naš tim čine visokokompetentni hemičari najviših akademskih i stručnih obrazovanja i zvanja, zaposleni kao nastavnici i saradnici Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu, koji imaju dugogodišnje iskustvo u analitičkoj praksi, istraživačkoj i inovativnoj delatnosti.

[Med] [Grozdje i vino]

Trenutni obim akreditacije InovaLab-a obuhvata:

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja naš stručni tim vam je na raspolaganju.

Dobrodošli!

© 2018. Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o.